Katri Syvärinen Ky / Retriittien sopimusehdot 2024

Ilmoittautuminen retriitille on sitova. Ilmoittautumalla osallistuja sitoutuu noudattamaan tässä mainittuja ehtoja, ellei tapahtumailmoituksessa muuta mainita.

1. Vastuuvapautus

Osallistuja osallistuu retriitille omalla vastuullaan ja huolehtii itse omasta tapaturmavakuutuksestaan. Tapahtuman järjestäjä ei ole vastuussa osallistujalle tai hänen omaisuudelleen mahdollisesti aiheutuvasta haitasta.

Ohjelma on suunniteltu terveelle liikuntakykyiselle ihmiselle. Osallistuja ilmoittautuu ja osallistuu tapahtumaan vapaaehtoisesti harjoituksen yleiset riskit tiedostaen. Hän ymmärtää, että ohjaaja ei ole terveydenhuollon ammattilainen, eikä näin voi antaa arviota osallistujan terveydentilasta tai harjoittelun riskeistä juuri hänen kohdallaan. Epävarmassa tilanteessa osallistuja on velvollinen neuvottelemaan lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen kanssa harjoituksen sopivuudesta omalla kohdallaan.

Tapahtumaa ei ole suunniteltu psyykkisten eikä fyysisten sairauksien hoitamiseen vaan hyvinvoinnin tukemiseen. Se ei sovellu akuutissa vaikeassa elämäntilanteessa oleville tai mielenterveysongelmista kärsiville. Tapahtuma ei ole terapiaa tai psyykkisten ongelmien hoitoa eikä se korvaa niitä.

2. Peruutusehdot

Peruutuksista on ilmoitettava tapahtuman järjestäjälle kirjallisesti (sähköpostitse) mahdollisimman pian, viimeistään ennen 24 h tapahtuman alkua.

Mikäli peruutus tapahtuu osallistujan oman sairastumisen vuoksi, varausmaksu palautetaan lukuun ottamatta 80 euron toimistokuluja. Tällöin sairaslomatodistus on esitettävä järjestäjälle 7 vrk sisällä peruutuksesta.

Mikäli osallistuminen peruutetaan muista syistä kuin oman sairastumisen johdosta
– yli 30 vrk ennen tapahtuman alkua, varausmaksu palautetaan lukuun ottamatta 80 euron toimistokuluja.
– alle 30 vrk mutta yli 14 vrk ennen tapahtuman alkua, palautetaan 50 % varausmaksusta.
– alle 14 vrk ennen tapahtuman alkua, varausmaksua ei palauteta.

Estyneen osallistujan tilalle voidaan vaihtaa toinen henkilö. Tästä on sovittava järjestäjän kanssa. Järjestäjä voi tarvittaessa auttaa etsimään uutta osallistujaa.

Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla.

​Järjestäjällä on oikeus peruuttaa tapahtuma ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Näissä tapauksissa ilmoittautuneille ilmoitetaan asiasta viipymättä. Järjestäjä ei ole velvollinen korvaamaan peruutuksesta tapahtumaan ilmoittautuneelle mahdollisesti aiheutuvia kuluja.