Käyttäjärekisterin ​rekisteriseloste

Viimeksi päivitetty 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Katri Syvärinen Ky (aputoiminimi Elämän Flow)
Matti Tapion katu 1 G 24, 33720 Tampere, Suomi
Puhelin: +358 50 355 4044
Sähköposti: info [a] katrisyvarinen.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Katri Syvärinen, yrittäjä
Matti Tapion katu 1 G 24, 33720 Tampere, Suomi
Puhelin: +358 50 355 4044
Sähköposti: info [a] katrisyvarinen.fi

3. Rekisterin nimi

Katri Syvärinen Ky:n / Elämän Flow palvelujen käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkaan käyttöönottamien Katri Syvärinen Ky:n palveluiden toimittamiseksi sekä näiden palvelujen käyttämiseen liittyvien tiedotteiden toimittamiseen.

Ajantasainen lista kaikista Katri Syvärinen Ky:n tarjoamista palveluista on nähtävissä osoitteessa www.katrisyvarinen.fi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:
Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Organisaation nimi
Kieli
Palvelun käyttötiedot (mm. kirjoitetut viestit, vierailuajankohdat, asetukset, jne.)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja lisätään rekisteriin käyttäjien itsensä toimesta esimerkiksi Katri Syvärinen Ky:n palveluiden käytön aloittamisen yhteydessä sekä internet-sivujen kautta sähköpostilistalle ilmoittauduttaessa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Osaa rekisterin henkilötiedoista käsitellään tietojärjestelmillä, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa Privacy Shield -rekisteröidyillä toimijoilla. Tällaisia henkilötietoja ovat mm. sähköpostiosoite ja rekisteröitymisajankohta sähköpostilistalle. Sähköpostilistan ylläpitämiseen käytetään Mailchimp-järjestelmää. Kunkin sähköpostilistalle lähetetyn tiedotteen yhteydessä vastaanottajan on mahdollista poistua listalta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Katri Syvärinen Ky:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä.